O Biology Parku

Biology Park Brno je nově vybudovaný vědeckotechnický park v Brně s orientací na biotechnologie a biomedicínu, jehož cílem je podpora konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumů a vývoje v oblasti biomedicínských a biotechnologických aplikací na trh, s důrazem na podněcování transferu znalostí a technologií mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskými subjekty.

Biology Park Brno a.s. je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.: www.svtp.cz