31.7.2018

CREATIVE DESTRUCTION LAB (CDL) - program pro začínající podnikatele

CREATIVE DESTRUCTION LAB (CDL) - program pro začínající podnikatele

CDL je program na podporu podnikání, který byl založený v Torontu a který bude od září 2018 spouštět další kolo. Pod záštitou Velvyslanectví Kanady v ČR se mohou do tohoto programu přihlásit i zájemci z České Republiky.

 CDL je program pro vědecky a technicky zaměřené začínající podniky. Registrovaní účastníci neplatí žádnou kauci ani poplatky. Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 12.8.2018 prostřednictvím webových stránek: www.creativedestructionlab.com/cdl-app-2018-2019/ , kde vyplní detaily o své společnosti a vyvíjených produktech/službách. Vybraní účastníci budou ze strany CDL infotmováni nejpozději do 21.8.2018

Srdcem celého programu je série pěti intenzivních celodenních seminářů, na nichž se zástupci vybraných účastníků setkají se skupinou business angels, s úspěnými podnikateli v oblasti technologií a se špičkovými vědci, kteří jim pomohou stanovit si krátkodobé cíle a sehnat potřebný kapitál. 

CDL je primárně určeno pro podnikatelské inkubátory a akcelerátory a nabízí takový druh podpory, s nímž se lze setkat takřka výhradně jen v Silicon Valley.

Jedná se o program s nízkými vstupními náklady a riziky, přitom však s vysokým potenciálem pro růst jeho účastníků. Zájemci se mohou přihlásit do 7 různých oblastí (AI, Health, Space, Cities, Quantum, Blockchain-AI a Energy) či do jednoho obecného technologického proudu pod označením Prime.

Více informací na:www.creativedestructionlab.com/

Přehled novinek