Služby pro nájemce

Klienti mohou využít plně vybavené zasedací místnosti, a to včetně prezentační techniky a wifi připojení. V případě zájmu vám zajistíme i catering pro vámi pořádané akce. K dispozici také nabízíme sdílená parkovací místa, která lze dopředu zamluvit prostřednictvím našeho online rezervačního systému a která slouží především pro návštěvy a obchodní partnery.

Mimo již zmíněných služeb jsme také klientům schopni nabídnout:
 

  • Technické vybavení v pronajatých prostorách
  • Podporu spolupráce s vysokými školami a průmyslem
  • Poradenství v oblasti transferu know-how, ochrany duševního vlastnictví (patenty, licence), řešení projektů, marketingu nových produktů apod.
  • Zprostředkování využití výstupů regionálních vědeckovýzkumných center (CEITEC, CESEB, CETOCOEN atd.)
  • Organizace konferencí, seminářů a workshopů
  • Společný marketing a PR
  • Zintenzivnění kvality a rychlosti šíření inovací do praxe