Partneři projektu

Našimi hlavními partnery jsou Krajská hospodářská komora Jižní Moravy, zájmové sdružení komor z jednotlivých okresů Jihomoravského kraje, jehož cílem je podpora a realizace potřeb svých členů ve vztahu k podnikatelským subjektům a veřejné správě na úrovni kraje, a dále Masarykova univerzita, která patří mezi nejvýznamnější vzdělávací a vědecké instituce v České republice a která je současně uznávanou středoevropskou univerzitou, jež je tvořena 9 fakultami a více než 200 katedrami, ústavy a klinikami.

Jsme také členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s..