Informace o objektu

Budova Biology Park Brno se nachází na ulici Studentská, v kampusu Masarykovy univerzity v Brně, v blízkosti Inkubátoru biomedicínských technologií INBIT, biologických pavilonů CESEB, Středoevropského technologického institutu CEITEC, Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Knihovny univerzitního kampusu a Fakultní nemocnice Brno.

Zájemcům o zasídlení nabízíme k pronájmu plně vybavené administrativní a laboratorní prostory. Při splnění požadovaných podmínek lze rovněž využít zvýhodněného režimu podnikatelského inkubátoru.

Kanceláře

Administrativní prostory různých výměr (od 21 m2 do 62 m2) jsou připraveny k okamžitému využívání. Každá místnost je kromě nábytku vybavena i klimatizací a venkovními žaluziemi. Na přání klienta mohou být pronajaté prostory vybaveny IT technologiemi (PC, notebook, tiskárny). 

Konektivitu a přenos dat zajišťuje vysokorychlostní datová síť.

Chemické laboratoře

Chemické laboratoře jsou určeny pro výzkum v oblasti biotechnologií a biomedicíny. Od biologických laboratoří se liší svým vybavením. Mohou být odvětrávány jak přirozeně, tak i nuceně vzduchotechnikou. Vytápění a chlazení těchto laboratoří budou zajišťovat parapetní fancoily.

 


Chemické laboratoře jsou vybaveny následovně:

 • Pozorovací okno v rámci prosklené stěny se vstupními dveřmi.
 • Laboratorní stoly – vybaveny přívody technických plynů, přívody vod, napojení na kapalné odpady, zásuvky elektro.
 • Chemické digestoře – vybaveny přívody technických plynů, přívody vod, napojení na kapalné odpady, zásuvky elektro.
 • Skříňky na chemikálie – odsávaná skříň pro bezpečné uložení chemikálií je integrovaná pod digestoř.
 • Pracovní stoly – přívody elektro a datové zásuvky.
 • Laboratorní skříně – pro uložení laboratorního vybavení.
 • Všechny chemické laboratoře jsou vybaveny centrálním přívodem tlakového vzduchu, vakua a zemního plynu.
 • Pro možnost osazení tlakových láhví dalších plynů (metan, PB, dusík) je v laboratořích navržena bezpečnostní skříň na tlakové láhve s požadovanou požární odolností.
 • Všechny chemické laboratoře jsou vybaveny umyvadlem a kombinovanou bezpečnostní celopostavovou sprchou s fontánkou pro výplach očí.
 • Laboratoře (laboratorní stoly a digestoře) jsou napojeny na centrální chemický odpad a odpad splaškový.
 • Rozvod pitné vody a demineralizované vody je veden k laboratorním stolům a digestořím.
 • Povrch stěn – keramický obklad.
 • Podlahy – chemicky odolné PVC.
 • Silnoproudé zásuvkové rozvody a slaboproudé datové zásuvky.
 • Teplota 20 – 28°C, relativní vlhkost 30 – 70 %.

 

Biologické laboratoře

Biologické laboratoře jsou určeny pro výzkum v oblasti biotechnologií a biomedicíny. Od chemických laboratoří se liší svým vybavením. Mohou být odvětrávány jak přirozeně, tak i nuceně vzduchotechnikou. Vytápění a chlazení těchto laboratoří budou zajišťovat parapetní fancoily.

 


Biologické laboratoře jsou vybaveny následovně:

 • Laboratorní stoly – vybaveny přívody vod, napojení na kapalné odpady, zásuvky elektro.
 • Pracovní stoly – přívody elektro a datové zásuvky.
 • Laboratorní skříně – pro uložení laboratorního vybavení.
 • Všechny biologické laboratoře jsou vybaveny umyvadlem a zařízením pro výplach očí.
 • Laboratorní stoly jsou napojeny na centrální splaškový odpad.
 • Rozvod pitné vody je veden k laboratorním stolům.
 • Povrch stěn – keramický obklad.
 • Podlahy – odolné PVC.
 • Silnoproudé zásuvkové rozvody a slaboproudé datové zásuvky.
 • Teplota 20 – 28 °C, relativní vlhkost 30 – 70 %.

Čistá laboratoř

Čisté laboratoře nabízíme k pronájmu jako funkční celek o výměře 142,89 m2. Prostory laboratoří s kontrolovanou čistotou prostředí jsou větrány sestavnou jednotkou ve venkovním hygienickém provedení, která je umístěná na střeše objektu a zajišťuje přívod čerstvého upraveného vzduchu a odvod odpadního vzduchu. 

 

Čerstvý vzduch je v jednotce teplotně a vlhkostně upravován (vodní ohřívač, chladič a dohřívač) a filtrován dvoustupňovou filtrací (M6 a F9). Takto upravený vzduch je přiváděn do jednotlivých místností, kde jsou k distribuci vzduchu použity čisté nástavce s filtry H13. Odvod odpadního vzduchu je vířivými výustkami a talířovými ventily. Napojení distribučních elementů na potrubní rozvody je přes ohebné protihlukové hadice a ruční regulační klapky a regulátory konstantního průtoku. Přívod upraveného vzduchu a odvod vzduchu do venkovního prostředí na střechu je ukončen v podhledu. 

Tyto prostory jsou navrženy pro udržení čistoty třídy "D". Přetlak vzduchu vytváří kaskádu a proud vzduchu od nejčistšího místa směrem ke špinavému. Doporučená hodnota přetlaku je 5-10 Pa mezi jednotlivými místnostmi. Přetlak je monitorován s hlášením alarmu při poklesu. Pro udržení požadované minimální vlhkosti je k vzduchotechnice připojen externí zvlhčovač. Odporový parní vyvíječ k přímému vlhčení vzduchu je kompletně sestavený v korozi odolné skříni. Automaticky produkuje bezzápachovou, sterilní a minerálů prostou vodní páru o atmosférickém tlaku. Je konstruován pro provoz s plně demineralizovanou vodou o tlaku 1 až 10 barů. Je vybavený trvalou vyvíjecí nádobou z nerezové chromniklové oceli s plastovou vložkou, má samočinné odlučování minerálních solí ze stěn a topných tyčí do snadno vyjímatelného kontejneru umístěného pod vyvíjecí nádobou. Obsahuje integrovaný solenoidový napouštěcí ventil a vypouštěcí čerpadlo. Součástí vyvíječe je integrovaná mikroprocesorová regulace parního výkonu 0 až 100 %, nastavování a monitorování vyvíječe pomocí menu na alfanumerickém LC displeji s membránovou klávesnicí na plášti jednotky. Pro dálkové hlášení provozních stavů obsahuje čtyři beznapěťové kontakty. 

Mám zájem o zasídlení

Mám zájem o zasídlení

Zanechte nám vzkaz prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na telefoním čísle
+420 511 158 111

Ochrana osobních údajů

Zde si můžete stáhnout žádost o zasídlení.
žádost o zasídlení.xlsx