16.2.2018

POZVÁNKA NA 3. ROČNÍK VELETRHU VĚDA VÝZKUM INOVACE, KTERÝ SE USKUTEČNÍ VE DNECH 15. – 17. 5. 2018 V PAVILONU P BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ.

POZVÁNKA NA 3. ROČNÍK VELETRHU VĚDA VÝZKUM INOVACE, KTERÝ SE USKUTEČNÍ VE DNECH      15. – 17. 5. 2018 V PAVILONU P BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ.

Přijměte naše pozvání a přijďte představit výsledky své práce, novinky jak zástupcům oboru, tak i investorům, partnerům a dalším zákazníkům. Využijte tuto příležitost k osobnímu setkání, diskusi, načerpání nových poznatků, ale i navázání nových kontaktů.

Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a studentům platformu pro propojení vědecko-výzkumné sféry s podnikatelskou praxí a zároveň napomáhá k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou. V rámci veletrhu proběhne bohatý doprovodný program. Nedílnou součástí prvního dne je i společenský večer, který zpříjemní závěr odborného programu.

Více informací naleznete zde : www.vvvi.cz/

Průvodní leták naleznete zde: letakvvv.pdf

Přihlásit se můžete zde: Prihlaska_k_ucasti_vvvi_2018.pdf

Přehled novinek