13.6.2024

projekt MUNI BioPharma Hub

projekt MUNI BioPharma Hub

Strategický projekt MUNI BioPharma Hub obdrží finanční podporu ve výši 2,4 miliardy korun

 

Cesta projektu, který je druhou nejvyšší investicí v dějinách Masarykovy univerzity a jehož podpora byla plánována už od schválení Národního plánu obnovy v roce 2021 jak ze strany Evropské komise, tak i národních orgánů, symbolicky vstoupila do hlavní realizační etapy.

„Evropská unie investuje v Česku s cílem podpořit oživení a modernizaci české ekonomiky. Část prostředků směřuje do výzkumu, neboť věda světové úrovně potřebuje adekvátní podmínky a může zásadním způsobem přispět kupříkladu k posílení odolnosti společnosti vývojem nových léčiv či terapeutických postupů,“ uvedla Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Stavba MUNI BioPharma Hubu, kde najde své nové zázemí Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity a který by měl na národní úrovni přinést zásadní přidanou hodnotu v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, farmacie, molekulární biologie či dalších biotechnologických oborů, úspěšně pokračuje. „Jezdím do oblasti Univerzitního kampusu Bohunice pravidelně a s potěšením mohu konstatovat, že vše pokračuje podle plánu. Základy stavby jsou de facto hotové, včetně výkopu pro pilotovací rovinu či vrtů pro tepelná čerpadla. Počítáme, že za dva roky začne MUNI BioPharma Hub sloužit studentům a svou unikátní koncentrací vzdělávacích a výzkumných kapacit s nejmodernější technologickou konfigurací, která bude výjimečná i na poměry střední Evropy, začne přispívat k řešení některých klíčových celospolečenských otázek a k posílení postavení České republiky jako centra vzdělanosti, výzkumu a inovací,“

 

Přehled novinek